Dades personals

La meva foto

         
         
                 
passejar per faigclic.blogspot.com és compartir els meus sentiments.
bona circulació ;)

30.11.14

Viviré 100 años

Diversidad de
 materiales,
 curvas,
 contracciones, 
colores,
 texturas, 
… esta es mi vida !