28.11.15

SUITE NÚM 2 PER A PINZELL I PLOMA - Joan Marsal Junyent
Joan Marsal Junyent
observador, creativo, sensible, poeta, pintor, ...
artista!!!
http://www.pinturesambplus.blogspot.com.es/